La Carita-stiftelsen sköts och representeras av sin styrelse. Dessutom har stiftelsen ett ombud och en ekonomiförvaltare.

Styrelsens sammansättning under åren 2010 - 2011

  • Medicine doktor, geriatriker Otto Lindberg, styreleordförande
  • Fru Harriet Kulomäki, viceordförande
  • Kommerserådet Toivo U. Kulomäki, ständig styrelsemedlem
  • Investeringschef Heidi Joutsenlahti
  • Doktor i hälsovetenskap, sjukskötare Sirpa Salin
  • Ekonomie magister Matti Salmivuori

Stiftelsens ombudsman

Ekonomie magister Matti Salmivuori

tel. 0400 500 726
matti.salmivuori@hotmail.com

Stiftelsens ekonomiförvaltare

Investeringschef Heidi Joutsenlahti

tel. 050 363 2648
heidi.joutsenlahti@aktia.fi

 La Carita-stiftelsens styrelse. Från vänster: Otto Lindberg, Matti Salmivuori, Heidi Joutsenlahti, Harriet Kulomäki och Ulf Koivula.