La Carita -säätiön ovat perustaneet vuonna 1997 kauppaneuvos
Toivo Uolevi Kulomäki ja rouva Harriet Carita Kulomäki.

Säätiön tarkoituksena on vanhusten ja ikääntyvien hyvinvoinnin edistäminen Suomessa.

"Vanhusten suhteellisen osuuden kasvaessa ja suhdanteiden vaihdellessa paineet vanhusten hyvinvoinnin varmistamiselle kasvavat. La Carita -säätiön keskeisenä tavoitteena on tukea sellaista toimintaa, jolla voidaan löytää uusia ratkaisumalleja vanhusten hyvinvoinnin turvaamiseksi tulevaisuudessakin", toteavat säätiön perustajat kauppaneuvos Toivo Kulomäki ja rouva Harriet Kulomäki.