Apurahat ja muut tieteelliset
avustukset

Apurahat ja avustukset 1998 - 2015

La Carita -säätiö on vuodesta 1998 alkaen jakanut apurahoja ja avustuksia 27:ään eri tieteelliseen hankkeeseen. Tuetut hankkeet ovat pääasiallisesti käsitelleet vanhusten hoitoa tai muita vanhenemiseen liittyviä kysymyksiä. Apurahat

Säätiö on tukenut myös vuoden 2009 lopulla ilmestyneen Hopeapaperin painatusta. Hopeapaperi on raportti eurooppalaisesta vanhenemiseen liittyviä sairauksia käsitelleestä kokouksesta. Raportin tarkoituksena on saada aikaan sellaisia toimintatapojen muutoksia, jotka voivat tulevaisuudessa vähentää vanhuusiän sairauksiin liittyviä rasitteita.150 000 euron projektiapuraha Muistitoimintojen Heikentymisen Ehkäisytutkimukseen

La Carita -säätiö myönsi vuoden 2010 lopulla 150 000 euron kolmivuotisen projektiapurahan akatemiatutkija, dosentti Miia Kivipellolle muistitoimintojen heikentymisen ehkäisytutkimukseen (FINGER). Apurahan saaja valittiin yhteistyössä Societas Gerontologica Fennica ry:n kanssa. Myönnetyn apurahan avulla säätiö haluaa olla tukemassa tutkimushanketta, jonka tavoitteena on löytää ratkaisuja erään merkittävimmän ikääntyvien hyvinvointia uhkaavan oireyhtymän hillitsemiseksi.

Apuraha luovutettiin akatemiatutkija Miia Kivipellolle 29.11.2010 Svenska Klubbenilla järjestetyssä tilaisuudessa, jossa esiintyi näyttelijä Seela Sella.